ZŠ Šeříková v Ostravě - Výškovicích. Na druhém stupni kurz sebeobrany Kung - Fu.

SPŠ elektrotechniky a informatiky v Moravské Ostravě v oboru Elektrotechnika se zaměřením na IT. Taneční kurz školy Elán na Náměstí SNP v Ostravě - Zábřehu.

Bc. na VŠB - TU Ostrava v oboru Informatika. Téma bakalářské práce: Podpora výuky a tvorby ER diagramu ve výukovém systému Barborka.

Ing. na VŠB - TU Ostrava v oboru Inženýrská informatika. Téma diplomové práce: Vizualizace v Information Retrieval.

Jazyky: angličtina - střední úroveň, němčina - základní znalosti.

IT: Photoshop CS2, CorelDRAW 12, Flash, AutoCAD, Sound Forge, XHTML, CSS, C, C++, C#, Java, Pascal, Basic, UML, OMT.

Bakalářská práce
text bakalářské práce
56 listů z toho 6 barevně
mimo jiné popis pojmů e-learning, java applet a XML
PDF
zdrojový kód v archivu ZIP
JAVA, XML, PHP
prezentace k obhajobě bakalářské práce
PPS

Diplomová práce
text diplomové práce
77 listů
PDF
aplikace v archivu ZIP
zdrojový kód v archivu ZIP
C#
prezentace k obhajobě
23 stran
PDF

Vybrané projekty
Implementace nespojitého perceptronu
a jeho adaptace pomocí Hebbova učení
projekt do předmětu Neuronové sítě
JAVA
Kreslení a translace
projekt do předmětu Základy počítačové grafiky
C